Her er du nå:  Hovedside God jul - Også fra Brüssel...

God jul - Også fra Brüssel...

Hildringstimen ønsker alle gammelbåtsurfere i landet en riktig fredelig høytid! - Og helt på tampen kan vi også glede miljøet med meldinga om at vi sannsynligvis får bruke tretjære uten EU's innblanding... (Klikk Les mer)
 

Av
Admin   20. desember 2006, kl.09:55

Her kommer klipp-og-lim fra Claessons (www.claessons.se), som i stor grad lever av å handle med tjære. De regner saken som opp og avgjort i vår favør:


Som framgår av utdragen ur svaret från Bryssel så omfattas inte trätjära av biociddirektivet eftersom det inte är ett verksamt ämne i biocidprodukt. Trätjära är en ytbehandlingsprodukt för skydd mot sol och fukt. Här kommer ett utdrag ur EU's senaste svar på vår korrespondens:

"... En biocidprodukt definieras i artikel 2.1.a i direktivet som:
"verksamma ämnen och preparat som innehåller ett eller flera verksamma ämnen ... avsedda att på kemisk eller biologisk väg förstöra, hindra, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över skadliga organismer".
Ytterligare krav för att falla inom ramen av biociddirektivet är att den som sätter ut kemiska produkter på marknaden skall ha en marknadsföring som indikerar att produkten är de facto en biocidprodukt. Detta kan enklast observeras genom att man studerar det marknadsförda användningsområdet eller den information som följer med produkten ..."
Och här ett utdrag ur vårt avslutande, förhoppningsvis, svar i ärendet:
Vi kan konstatera att vår produkt trätjära inte omfattas av biociddirektivet. Trätjära sätts ut på marknaden som en produkt för ytbehandling med samma marknadsföring och information som för produkten linolja. Dessa produkter ger en vattenavvisande yta, fyller behandlat material så att fuktupptagning minskas samt kan fungera som bindemedel, precis som vilken färg som helst. Vår produkt trätjära är inte ett verksamt ämne i biocidprodukter på marknaden då den avsedda användningen är ytbehandling.


Utskriftsvennlig
versjon


Kommentarer til saken
Kommenter saken