Her er du nå:  Hovedside Høgskoleoppgave om Nordlandsbåtmiljøet

Høgskoleoppgave om Nordlandsbåtmiljøet

"Det skal være et prosjekt om nordlandsbåt, tanken slo ned som et lyn en hektisk desemberdag." Det er tre studenter fra Høgskolen i Telemark har hatt fornøyelsen av å studere fenomenet Nordlandsbåt i ny kontekst. Vinklingen er nordlandsbåt i friluftsliv, kultur og samfunn i dag. For oss med lang fremskredet tradisjonsbåtbetennelse på hjernen, er det spennende å bli forsket på!


 

Av
Admin   18. september 2002, kl.09:50

Det er studentene Asbjørn Sekse, Marika Ziesemer og Ingeborg M. Strand som står for arbeidet, som har vært deres hovedoppgave under studiet. Oppgaven bærer navnet "Nordlandsbåten klarer brasene - en undersøkelse om nordlandsbåten i nyere tid".

Sjøl sier de i innledninga: "I dette prosjektet har vi jobbet kvalitativt og sett på en liten del av det mangfoldige norske friluftslivet, en del av det vi kan kalle kystfriluftslivet. Vi har forsøkt å få et innblikk i hvilke samfunnsmessige forhold som førte til en økt interesse for nordlandsbåten fra 1970-tallet og fram til i dag. Vi har også forsøkt å gripe hva denne fritidsaktiviteten betyr for den enkelte i dag. "

Resultatet av oppgaven foreligger i en 90-siders rapport med intervjuer av folk som har vært sentrale i oppblomstringen av den nye nordlandsbåt-kulturen som har seilt opp de siste 10-15 årene.

Vi får god forståelse for hva som har skjedd i miljøet de siste 10-15 årene, og disse personenes syn på hvordan og hvorfor fenomenet tradisjonsbåt har fenget dem.

Om jeg skulle pirke litt, må det være på grunn av utvalget av intervjuobjekter er en smule unyansert. Jeg kunne ha ønsket noen ord fra andre miljøer enn akkurat rundt Arctandria i Tromsø. Alle de seks informantene i oppgaven har sine erfaringer fra dette miljøet, hvor det kulturhistoriske og vernetanken har vært det helt sentrale. 

Det er ingen tvil om at studentenes informater er i gruppa av førstehånds informanter som jeg også ville ha brukt i en slik oppgave, men de bygde fembøring i Saltdalen i 1966, mens "Brønnøysund Øl & Velocipedklubb" fikk bygget sin åttring i 1975. I tillegg har man i Bindalen et miljø som avholdte sin første regatta under krigen.  Disse miljøene har ikke helt samme innfallsvinkel til bruken av nordlandsbåt. Vi finner vi for eksempel mye sterkere innvinklinger av "adrenalinsport" og sosial omgang hos noen, og andre igjen har innvinkling med næring i bakhodet. Det hadde vært morsomt å få høre deres historie.

Imidlertid - Å skaffe fullstendig oversikt over nordlandsbåtmiljøene på den relativt korte tida studentene har tilgjengelig for en slik oppgave, er vanskelig. At de endte opp i Arctandriamiljøet alene, må de andre nordlandsbåtmiljøene kanskje ta som en utfordring til å styrke sin aktivitet. Man får jobbe mer med rekruttering, organisering og utadrettet arbeide for å gjøre seg mer synlige - om det ønskes. Det er ofte Arctandriamiljøet som vises på trykk og i andre media, men det er kun deres egen fortjenste fordi at de er er mange og aktive, og det kan vi bare misunne dem!

Vi anbefaler alle "tradisjonsbåt-aktivister" - nordlandsbåt, eller annen båt - å lese studentenes oppgave. Den gir oss en beskrivelse av miljøet fra folk "utenfra", og det er morsomt! God lesing - og gi dem gjerne din tilbakemelding! - Epost sendes ved å klikke på dem: Asbjørn Sekse, Marika Ziesemer og Ingeborg M. Strand

-Anders Øgsnes


Utskriftsvennlig
versjon


Kommentarer til saken
Kommenter saken