Her er du nå:  Hovedside Kystfriluftslivets dag

Kystfriluftslivets dag

Forbundet KYSTEN ønsker å samarbeide med friluftslivorganisasjonene om å arrangere en dag i friluftslivets uke som fokuserer på det friluftsliv som drives ved kysten. Det være seg seiling, fisking, bading osv. Datoen er søndag den 14. september og de håper at kystlagene ønsker å delta - også her i Narvik!
 

Av
Admin   09. april 2003, kl.09:13

Friluftlivets fellesorganisasjon (FRIFO), Friluftrådenes Landsforbunde (FL) og Forbundet KYSTEN vil i år samarbeide om markering av friluftslivets dag siste søndag i Friluftslivets uke, som er søndag 14. september 2003. 

Vi ønsker at kystlagene på denne dagen setter fokus på kystfriluftsliv gjennom lokale aktivitetsarrangement. Det kan være:

  • mulighet til å prøve friluftsaktiviteter som roing , seiling eller båtturer med kystlagets båter
  • aktivitetsdager på kystkultursentra, offentlige friluftsområder med fokus på friluftsliv i kystsonen
  • vandringer langs kyststier, - kanskje med informasjon om natur eller kultur underveis eller roing i kystledene
  • eller ???

Sentralt ønsker vi ikke å sette begrensinger, men overlater til dere i kystlagene å bruke kreativiteten …

Vi ser gjerne at flere organisasjoner samarbeider om markeringen; eksempelvis bruk av gamle båter (kystlag), fiske (jeger- og fiskerforening). Dette er også Kulturminnedagen der tema i år er ”Den medisinske kulturarv”. Kanskje ligger det an til samarbeidsprosjekt (planter til medisinsk bruk, den gamle legebåten) ?

Sentralt vil FRIFO kunne bidra med felles markedsføring. Registrerte kystled-prosjekt vil kunne søke om aktivitetsmidler kystled til markeringa (søknadskjema blir sendt kystledene med det første).

 Forbundet KYSTEN ber om at kystlag som ønsker å arbeide med markering av kystfriluftslivets dag gir tilbakemelding innen 15. mai.

 Dersom denne første markering av kystfriluftslivets dag blir vellykka, er vi innstilt på å videreføre dette som en årlig markering. Det er en fin måte å markere kystlaget på og nå nye grupper i lokalsamfunnet!

Så blir spørsmålet - hva kan VI finne på her? Kjør diskusjon: www.hildringstimen.no/kystlaget/diskusjon


Utskriftsvennlig
versjon


Kommentarer til saken
Kommenter saken